Teknologi og design i skolen – ny lærebok

Høsten 2014 kom det ut en ny lærebok fra Cappelen Damm Akademisk om Teknologi og design i skolen.

Teknologi og design kom inn i skolen gjennom Kunnskapsløftet (K06). Det er flere kompetansemål som er knyttet til dette flerfaglige området. Læreplanen presiserer at det skal være et flerfaglig emne der fagene kunst og håndverk, naturfag og matematikk samarbeider.

Teknologi og design i skolen Mange undervisningopplegg har blitt gjennomført innen teknologi og design i skolen, og mange her ved Institutt for estetiske fag.  I boken har forfatterne ønsket å samle erfaringer og refleksjoner som har blitt gjort i forhold til disse. Boken bygger derfor på prosjekter som har blitt prøvd ut i skolen eller på kurs for lærere. Boken har tydelig forankring i flere fag og dekker behovet for faglig refleksjon knyttet til praksis. Kort sagt gjør forfatterne det enkelt for oss å komme i gang med interessante prosjekter, som har stor faglig verdi sier Geir Martiniussen ved Høgskolen i Oslo og Akershus i sin omtale av boka på Utdanningsnytt.

Boken er skrevet av:

Liv Klakegg Dahlin er ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for teknologi og design, der hun blant annet jobber med formidling og kompetanseheving innen fagområdet estetiske fag.

Anne-Gunn Svorkmo er ansatt på Matematikksenteret hvor hun har arbeidet de siste ti årene. For tiden er hun engasjert i Ny GiV og Mattelyst som er et utviklingsprosjekt for grunnskolene i Nord-Gudbrandsdalen. Hun har tidligere jobbet i grunnskolen i 20 år både som allmennlærer og kunst og håndverkslærer.

Liv Odrunn Voll er ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, der hun underviser i naturfag og blant annet jobber med Teknologi og design, entreprenørskap og fysikk.

Skal vi bli gode på problemløsing og innovasjon, må det satses på teknologi og design for alle i skolen, sier forfatterne på Forskning.no

Ønsker vi å satse utvikling av kompetanse i problemløsing og innovasjon, må vi starte i første klasse med å jobbe flerfaglig og fortsette med dette oppover i skolegangen sier de videre.

Boka er også omtalt på Naturfagsenterets nettsider

Reklamer

Designpriser delt ut i går

Siren Elise Wilhelmsen ble 6. september kåret til årets unge designer på Norsk Forms prisutdeling, blant annet på grunn av strikkeklokken hun har utviklet. Klokken bruker ett år på å strikke ett skjerf.

  • » Jeg jobber veldig konsepsjonelt, mer som en forsker detektiv, uten å vite hvor jeg kommer til å ende opp.Jeg laget ikke denne klokken for at folk skulle rekke bussen, men for å reflektere noe over tiden, ta tiden tilbake til naturen» sier hun.

Les mer om henne og utdelingen i Aftenposten. Hun vant Time to Design – new talent award i 2010 for denne klokken. Les om dette i vårt tidligere innlegg. Vi har i et annet innlegg omtalt Salt og pepperbøssene «TVI TVI» som Wilhelmsen har laget.

Andre prismottakere var Grete Smedal ( for fargesettingen av Longyearbyen) og Peter Opsvik (Jacob-prisen). Mer om Norsk Forms priser finner du her. (LKD)

Hva skjer der nede i Bjørvika?

Bjørvika er førstesidestoff i avisene. Stadig vekk. Det fortelles om grunnvann som stiger, om bygg som skygger og stenger, om endrede høyder, bredder, mengder. Om skyhøye kvadratmeterpriser i de nye boligene. Om alt det gamle som må vike for det nye. Det er ikke så rart om mange er opptatt av den voldsomme forandringsprosessen. En prosess det ikke er så lett å følge med i og få innblikk i. Men arkitekter, designere,  kunstnere, ingeniører og entreprenører har vært engasjert i ulike prosjekter i dette arbeidet i åresvis.

Så, hva skjer der nede, egentlig?

I en liten serie av innlegg vil det bli trukket fram og linket til forskjellige relevante prosjekter.  Faggruppers oppgaver, prosesser og resultat.

Temaene vil bla. være  A) Organiserte kunstprosjekter, B) Kunst – hva skjer under overflate, C)Designoppdrag -overordnede grep og detaljerte løsninger, D)Arkitekturen, E)Teknologiske krumspring, F)Landskapsbearbeiding – vei, gangbane, park,  G)materialvalg – glass, stål, betong, tegl, gress, tre. I uordnet rekkefølge.

Akkurat nå er det få steder i Norge det skjer så mye for våre fagområder som her. Nye ideer blir unnfanget, faggrupper samles, brainstorming og ideutvikling utføres og produkter og resultater skapes. For oss som er opptatt av TEKNOLOGI og DESIGN bør det være mye spennende å følge med på. Sett i fugleperspektiv. Sett fra en kontorpult i 5 etg. Eller sett fra en gjenglemt blomstereng.

Som i kunstprosjektet til Hanne Ekkern og Kenneth Alme.

3. februar åpnet de en utstilling i Galleri BOA i Rådhusgaten 19. Kunstnerne har tatt for seg en 5 meter bred og 60 meter lang uberørt stripe «vill» blomstereng. Fra Operaen og østover ligger denne stripen land som har blitt til av seg selv. Biologer hevder det er et spesielt unikt og rikt artsmangfold nettopp her.  Hva annet kan den gi oss?

Sjekk ut denne nettsiden.

Galleri BOA,    www.boakunst.no

BTW

Oppgave i teknologi og design: Design et kommunikasjonsprodukt

I november 2011 holdt 3 HiOA-ansatte et undervisningsopplegg i Teknologi og design for 9. klasse på Alværn ungdomsskole.  Utgangspunktet var i kompetansemålene etter 10. trinn: «Gjør rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøft samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike» og «Ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprosessen og vurdere  produktenes funksjonalitet og brukervennlighet».

Elevene designet sitt eget kommunikasjonsprodukt som skulle presenteres i en brosjyre. I opplegget  inngikk flere kompetansemål i både naturfag og kunst og håndverk. Innholdet var blant annet: nettverk, elektroniske kommunikasjonssystemer, samfunnsmessige konsekvenser, idéutviklingsprosess, formanalyse, tegning i  billedbehandlingsprogrammet Gimp. Elevene kom fram til mange spennende produkter. Hva med en telefon som er både en linjal, har wifi, kalkulator og kan spille musikk? Eller en hjelm med innebygde sensorer og GPS, slik at du kan kommunisere med andre i skibakken uten å ta av hjelmen?

Last ned undervisningsopplegget her

Last ned skjema formal analyse av objekt her

Last ned PowerPointpresentasjonen her

Last ned brosjyremalen her (malen er hentet fra naturfag.no)

Last ned oppskrift for tegning i GIMP her

Noen bilder fra prosessen:

skisse av et forslag til kommunikasjonsprodukt

Skisse av en bærbar prosjektor-pc, med 3G og Bluetooth – for travle forretningsmennesker.

Tegne i Gimp

Elevene tegner i Gimp

Brosjyre

Elevene lagde brosjyrer i en PP-mal med 2 sider

Brosjyre

Elevene lagde brosjyrer i en PP-mal med 2 sider. Dette var en iPhone 4 med innebygd parfymefunksjon.

Tegning i Gimp

Tegning i Gimp. Denne telefonen hadde utforming i forhold til dine fingre

Brosjyre

Brosjyre med nettverkstegning og sponsorlogoer.

Brosjyre

Produktet heter iCrumb og aktiviserer ulike funksjoner ved trykkekoder. Du kan ringe, høre på musikk, konfigurere egne koder, laste ned gadgets.

 [KSS]

Bevegelige objekter- workshop på HiOA nov.2011

I november 2011 var det igjen tid for en workshop med tema Bevegelige objekter ved institutt for estetiske fag, Evu. Dette var et tilbud for studenter ved studiet Nettbasert Kunst og håndverk II- Design.

Studentene utforsket ulike mekaniske innretninger før de satte i gang utviklingen av sitt produkt. Dette var en åpen/fri oppgave, det eneste kriteriet var at det skulle bli et bevegelig objekt. Her er noen resultater fra denne workshopen:

 

 

AKA

Design på Naturfagkonferansen 20. – 21. oktober

Foto: epSos.de, funnet på Flickr

Den årlige Naturfagkonferansen ble denne gang arrangert på Universitetet i Oslo. Konferansen er en stor inspirasjonskonferanse med aktuelle plenumsforedrag og parallelle sesjoner beregnet på alle trinn fra barnetrinn til videregående skole. Jeg var så heldig at jeg fikk være med og holde foredrag i forbindelse med kompetansemålet i Teknologi og design etter 10. trinn: «gjør rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøft samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike» . Dette er et kompetansemål som gjerne har blitt litt oversett, mye på grunn av liten kompetanse på området og  man ikke skjønner helt hva det innebærer.

Liv Oddrun Voll fra Institutt for lærerutdanningen (LUI), naturfag, snakket om hva elektroniske kommunikasjonssystemer er, digitalisering, binære tall og nettverk, mens jeg, fra Institutt for estetiske fag, snakket for vårt fagfelt; om hvordan design kan komme inn i denne sammenhengen.

Innfallsvinkelen var å benytte oss av et kompetansemål til i Teknologi og design: «ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprossessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet». Med disse to kompetansemålene kom vi fram til et mulig undervisningsopplegg hvor elevene skal designe sin egen kommunikasjons»dings». Vi valgte «dings» for at man ikke skal låse seg til et allerede eksisterende produkt, for eksempel telefon.

Her er det naturlig for kunst og håndverk å komme inn under designprosesser, funksjonalitet og brukervennlighet. Elevene må på forhånd lære om designprosesser og prosessens flere stadier: idémyldring, skisser, arbeidstegninger, frem til ferdigstillelse av protptyp/modell/produkt. Hva har vekt, størrelse, knapper osv å si for funksjonaliteten og brukervennligheten? I en designprosess jobber man gjerne i en spiral, hvor man henter ny kunnskap for hver gang man kommer videre, og til slutt vil man komme fram til et enda bedre utgangspunkt enn man hadde i begynnelsen.

I kunst og håndverk er det flere kompetansemål som berøres i denne oppgaven. Under kompetansemålene er det viktig å konkretisere hva det er elevene skal sitte igjen med og hvorfor, ved å lage lokale læringsmål. I tillegg er det viktig å ha gode vurderingskriterier, med konkret presisering av både lav, middel og høy måloppnåelse. Vurderingkriteriene skal elevene kjenne til før man setter igang med prosjektet.

Vi vil i uke 45 prøve ut noe av dette opplegget på Alværn ungdomsskole på Nesodden. Nytt innlegg om dette med mer konkret beskrivelse av prosjektet kommer snart!

[KSS]

Legobrikker – Teknologi og design/kunstprosjekt ved din skole?

Da Kunnskapsløftet kom i 2006 med krav om mer teknologi i skolen, eksploderte legobruken. Lego er noe mange elever kjenner til, og dette kan føre til at terskelen blir mindre for å ta i bruk de ulike delene Lego tilbyr. I dag bruker over halvparten av alle grunnskoler Lego i undervisningen. Elever jobber med byggesett som er laget for skolebruk, hvor de må forholde seg til detaljerte bruksanvisninger. Under ser du legobrikker brukt i noen prosjekter.

James Mays legohus: I sommeren 2009 ble det i England bygget et to-etasjes hus i full størrelse av legobrikker. Det var et BBC-prosjekt hvor 1000 frivillige deltok i byggingen, og 3.2 millioner brikker ble brukt. Alt i huset er lagd av legobrikker. Til og med et fungerende toalett og en dusj er lagd av lego.  Lego har endel strukturelle problemer ved å  kunne bære større vekt uten å kollapse. Det førte til et tverrfaglig samarbeid mellom høyt kvalifiserte mennesker, både bygnings- og leketøysingeniører og interiørarkitekter. Se litt av innslaget her: http://www.youtube.com/watch?v=FrLkHn_RlgY

Foto: Jim Capaldi, hentet fra http://www.flickr.com 16.08.11

Sean Kenney: Utstilling i Philadelphia Zoo med dyreskulpturer laget av 259,450 legobrikker. Kinney ville inspirere og lære barn om truede dyrearter gjennom et gjenkjennelig medium for dem; Lego. Kan brukes som et tverrfaglig prosjekt. Se bilder her: http://www.seankenney.com/portfolio/philadelphia_zoo/

Foto: Andrew Lipson

Andrew Lipson og Daniel Shiu: «Escher’s «Relativity» in LEGO». En kopi i Lego av den kjente grafikeren M.C. Eschers litografi «Relativity«. Se bilder av prosessen her: http://www.andrewlipson.com/escher/relativity.html

[KSS]