Teknologi i Kunst- og håndverksfaget

Teknologiske løsninger inngår i en hver moderne designprosess. Design og teknologi er derfor nært knyttet sammen. For at ikke selve designet skal gå på bekostning av teknologien, eller omvendt, er det viktig at oppgavene som gis i dette fagområdet fokuserer mer på samspillet mellom design og teknologi.

Fagene naturfag og matematikk har alltid vært en naturlig del av faget Kunst og Håndverk. I arbeidet med et designutviklingsprosjekt må man ta stilling til objektets funksjon, en hensiktsmessig materialbruk både i forhold til et miljøperspektiv, men også ut i fra materialenes egenskaper til formbearbeiding, konstruksjonsbygging og sammenføynings-teknikker.

Det er flere kunstnere som arbeider nært med teknologi, mekanikk og lignende i sitt kunstneriske uttrykk.  I Norge har vi blant annet Kristoffer Myskja og Atle Selnes Nielsen som arbeider med overføring av bevegelse og lyd i sine installasjoner og skulpturelle objekter. Den nederlandske kunstneren Theo Jansen har presentert sine kinetiske skulpturer på konferansen TED. Han har jobbet i mange år for å skape skulpturer som beveger seg med og vann- og vindkraft. Dette prosjektet kaller han for a new form of life. Skulpturene er skjeletter som er i stand til å ”gå på vinden” og de er satt sammen av mange ledd som gjør bevegelsene elegante og fascinerende livaktige. Hans animerte arbeider kan sies å være en fusjon mellom kunst og ingeniørfaget, og i en TV- bilreklame sier Jansen: ”The walls between art and engineering exist only in our minds.”

"Strandbeest" Animaris Percipiere thunder av Theo Jansen. Foto av Loek ven der Klis 2005

Ett  av kompetansemålene i Teknologi og Design etter 7. årstrinn er at elevene skal planlegge, bygge og teste mekaniske leker.  I den forbindelse arrangerte avdeling for estetiske fag ved Høgskolen i Oslo kurset Mekaniske objekter den 23-25 sept. Vi valgte å bruke begrepet objekter i stedet for leker, dette for å åpne opp for en bredere forståelse av hvordan man kan anvende teknologi i kunst- og designfeltet.

Kurset inneholdt en innføring i enkle mekaniske prinsipper. Studentene fikk et innblikk i hva mekanikk er og hvordan teknologien blir anvendt i hverdagsobjekter og i kunst-og designfeltet.

Det ble gitt en innføring i de ulike stadiene i designprosessen; idémyldring, skissering/modellering, konkretisering og frem til ferdigstillelse av produkt. Det ble lagt vekt på at studentene skulle jobbe i verkstedet med praktiske oppgaver. De måtte utføre ulike praktiske oppgaver på mekaniske prinsipper  med fokus på overføring av bevegelse. (eks. i bilde 1bilde 2,  bilde 3bilde 4). Til slutt skulle de designe et tredimensjonalt objekt hvor bevegelsen måtte være en integrert del av  resultatet.  Studentene arbeidet i skjæringsfeltet design, kunst og teknologi. Kurset ble avsluttet med en presentasjon av objektene, didaktiske refleksjoner knyttet til prosessen og overføringsverdien til egen undervisning.

Studentarbeid fra kurset Mekaniske objekter

Linker til andre kunstnere som arbeider med overføring av bevegelse:

Rebecca Horn

Michael Pflueger

Paolo Uliana

 

Andre relevante linker:

www.automata.co.uk

Lag ulike figurer

Mette Strøm og Ann Kristin Aas

 

Siden 1984 har Konferansen TED formidlet ideer gjennom foredrag og videoer som legges ut på nettet. Disse er tilgjengelig på TED.COM. TED er viet til Ideas Worth Spreading, og dette er en konferanse hvor man bringer sammen folk fra tre verdener: Technology, Entertainment and Design. Her samles verdens fremste tenkere, foregangskvinner og menn, kunstnere, forskere og forretningsmenn. Bill Gates var der i år og slapp løs en myggsverm i sin malariapresentasjon. Tidligere har Al Gore hatt sin klimapresentasjon og Sir Robinson hadde sin presentasjon om at skolen dreper kreativitet.

Reklamer

Smarte tekstiler i skolen

Smarte tekstiler går på tvers av flere fag, ettersom det berører både teknologi, estetikk og håndverk. Fagfeltet hører til det flerfaglige emnet Teknologi og design. Hvordan underviser en kunst- og håndverklærer i elektronikk? Skal en naturfaglærer undervise i Kunst og håndverk? Det er flere uavhengige aktører som holder kurs i smarte tekstiler i skolen, men disse holdes til for det meste i andre land. Hva kan man gjøre selv?

Leah Buechley, blant andre, legger ut forslag til hvordan man kan jobbe med smarte tekstiler på nett (se her). For å starte, trenger man faktisk ikke så mye avansert teknologi. Man behøver strømledende sytråd, lysdioder, motstander, batterier, tekstiler og saks.  Man kan bruke de elektroniske komponentene som dekorative elementer i for eksempel t-skjorter, vesker, jakker, etc.  Det er en fordel om elevene har litt kunnskap om elektronikk fra før, det inngår i deres kompetansemål på grunnskolen. En kunst og håndverklærer kan samarbeide med en naturfaglærer, eller rett og slett lære seg selv hvordan den basiske elektronikken fungerer. Elevene vil lære å utvikle sin kunnskap (og eget personlig utrykk?), både teknisk og estetisk, underveis mens de eksperimenterer. Det veksles mellom å tenke hvordan diodene skal syes inn i tekstilet rent teknisk og hvordan det vil se ut rent estetisk. Det tverrfaglige aspektet stimulerer til samarbeid, slik at elever kan få kunnskap fra flere områder. Smarte tekstiler er nåtidsaktuelt, noe elevene kan gjenkjenne seg i, noe som igjen kan være en motivasjonsfaktor og fordre til kreativitet. Kan smarte tekstiler få gutter mer interessert i tekstil og design, og jenter mer interessert i elektronikk?

KSS

Lysende tekstiler

Følgende viser noen aktører innen feltet smarte tekstiler som bruker lys i uttrykket sitt.

Lys og integrering av elektroniske komponenter: Becky SternLilyPad embroidery. All elektronikk er synlig og integrert i broderiet som en del av uttrykket. Stern legger ut alt hun gjør på internett, slik at man kan følge med og lære av henne. http://sternlab.org/

Foto: Becky Stern

Lys og bevegelse: Maggie Orth. Firefly dress & Necklace. Kjolen og smykket lyser opp når man går.  Skjørtet er lagd av to lag med strømledende tekstilmateriale (pluss og minus) som er separert av et tynt lag med tyll. Når hun går, kommer tekstilene borti hverandre, noe som lukker kretsen slik at diodene lyser. http://www.maggieorth.com/

Foto: Maggie Orth

Lys og bevegelse: Cutecircuits. Disc Twirkle Shirt. Jo mer du beveger deg, jo mer lyser og blinker skjorten. Cutecircuits lager wearables  med lysdioder og forskjellige sensorer. http://www.cutecircuit.com/

Se også: http://www.husseinchalayan.com/#/home/

Utfyllende lesning:

Sabine Seymour (2009) “Fashinable Technology: The Intersection of Design, Fashion, Science and Technology”

Sara E. Braddock Clarke og Marie O’Mahony (2008) “Techno Textiles 2: Revolutionary fabrics for fashion and design”

KSS

Aktuell forskning innen feltet smarte tekstiler

Tekstilhøgskolen i Borås og Chalmers Tekniske høgskole

Skolene i Borås og Gøteborg jobber mye med forskning innen smarte tekstiler. Mange av prosjektene legges ut på nett.  Bildet viser Textile dimensions (Linda Worbin, Anna Persson, Amy Bondesson). Tre dansekostymer interagerer med et veggteppe: når de beveger seg, forandres utseende på teppet, fordi deler av det er trykt med termokrom farge og sydd med strømledende tråd. Det er interaktiv kunst, en link mellom kropp, tekstiler og rom. http://www.hb.se/wps/portal/ths/, http://www.chalmers.se/

Interactive cushion (bl.a. Linda Worbin) Puter som ved hjelp av sensorer og mobilkommunikasjon lyser når man klemmer de. Putene er vevd med electroluminescente ledninger.

Tic tac textiles (Worbin m. flere), er et spill/lek som kommuniserer gjennom tekstilenes mønster: dynamiske mønstre skifter farge ettersom man setter varme objekter på tekstilene som er trykt med termokrom farge og integrert elektronikk.

Se også The Interactive Institute: www.tii.se


MIT Media Lab

I USA jobber  Leah Buechley med smarte tekstiler både innen forskning og innenfor undervisning i skolen.

Hun har blant annet designet LilyPadkit, et sett for elektroniske tekstiler. Den store runde flaten er et kretskort med hull til å sy i. De små runde er forskjellige sensorer og den avlange biten er en batteriholder. Tråden er strømledende. Alt er vaskbart. http://web.media.mit.edu/~leah/LilyPad/index.html

Det forskes mye på sportsklær som har pustende og varme/kulderegulerende egenskaper. Det forskes også mye på integrerte knapper til å styre for eksempel iPod. Fibretronic, produserer forskjellig integrert elektronikk i klær og tilbehør. http://fibretronic.com/.

KSS