Oppgave i teknologi og design: Design et kommunikasjonsprodukt

I november 2011 holdt 3 HiOA-ansatte et undervisningsopplegg i Teknologi og design for 9. klasse på Alværn ungdomsskole.  Utgangspunktet var i kompetansemålene etter 10. trinn: «Gjør rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøft samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike» og «Ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprosessen og vurdere  produktenes funksjonalitet og brukervennlighet».

Elevene designet sitt eget kommunikasjonsprodukt som skulle presenteres i en brosjyre. I opplegget  inngikk flere kompetansemål i både naturfag og kunst og håndverk. Innholdet var blant annet: nettverk, elektroniske kommunikasjonssystemer, samfunnsmessige konsekvenser, idéutviklingsprosess, formanalyse, tegning i  billedbehandlingsprogrammet Gimp. Elevene kom fram til mange spennende produkter. Hva med en telefon som er både en linjal, har wifi, kalkulator og kan spille musikk? Eller en hjelm med innebygde sensorer og GPS, slik at du kan kommunisere med andre i skibakken uten å ta av hjelmen?

Last ned undervisningsopplegget her

Last ned skjema formal analyse av objekt her

Last ned PowerPointpresentasjonen her

Last ned brosjyremalen her (malen er hentet fra naturfag.no)

Last ned oppskrift for tegning i GIMP her

Noen bilder fra prosessen:

skisse av et forslag til kommunikasjonsprodukt

Skisse av en bærbar prosjektor-pc, med 3G og Bluetooth – for travle forretningsmennesker.

Tegne i Gimp

Elevene tegner i Gimp

Brosjyre

Elevene lagde brosjyrer i en PP-mal med 2 sider

Brosjyre

Elevene lagde brosjyrer i en PP-mal med 2 sider. Dette var en iPhone 4 med innebygd parfymefunksjon.

Tegning i Gimp

Tegning i Gimp. Denne telefonen hadde utforming i forhold til dine fingre

Brosjyre

Brosjyre med nettverkstegning og sponsorlogoer.

Brosjyre

Produktet heter iCrumb og aktiviserer ulike funksjoner ved trykkekoder. Du kan ringe, høre på musikk, konfigurere egne koder, laste ned gadgets.

 [KSS]
Reklamer

Bevegelige objekter- workshop på HiOA nov.2011

I november 2011 var det igjen tid for en workshop med tema Bevegelige objekter ved institutt for estetiske fag, Evu. Dette var et tilbud for studenter ved studiet Nettbasert Kunst og håndverk II- Design.

Studentene utforsket ulike mekaniske innretninger før de satte i gang utviklingen av sitt produkt. Dette var en åpen/fri oppgave, det eneste kriteriet var at det skulle bli et bevegelig objekt. Her er noen resultater fra denne workshopen:

 

 

AKA