Smarte tekstiler

Begrepet smart i smarte tekstiler blir brukt for å referere til materialer som kan forandre utseende, form eller farge eller forandre omgivelsene rundt. Det kan defineres som tekstiler som reagerer på mekaniske, termale, kjemiske, elektriske, magnetiske eller andre kilder.

Det er to slags hovedkategorier innenfor smarte tekstiler. Den første kategorien involverer tekniske tekstilfibre og tekstiler med integrerte elektroniske funksjoner i selve stoffet, det er ikke nødvendigvis lagt til i etterkant. Disse tekstilene har et stort potensial innenfor militær forskning, sportsutstyr og helsemateriell. Innenfor helsesektoren kan smarte tekstiler være pasientklær som varsler fra når blodtrykket når faregrensen eller temperaturen til pasienten stiger.

Den andre kategorien er å montere elektroniske komponenter slik som strømledende tråd, mikrochip, sensorer, lysdioder, batterier, osv. i tekstiler. Denne kategorien er den vanligste innen kunst og design, og brukes blant annet i teater, kunstprosjekter, interiør og motebransjen.

Andre begrep som omfatter smarte tekstiler; wearables, wearable computer, wearable technology (bærbar teknologi), e-textiles (elektroniske tekstiler)

Smarte tekstiler er et relativt nytt område i Norge, og er foreløpig lite utforsket innen kunst og håndverk i skolesammenheng. Det meste av informasjon om feltet finner man på internett, og mange legger ut sin forskning på nettet, slik at man kan følge og lære av eksemplene som legges ut.

Noen lenker:

http://www.fashioningtech.com/

http://www.we-make-money-not-art.com/archives/2007/08/lenna-truncale.php

http://www.xslabs.net/kukkia&vilkas/

http://www.talk2myshirt.com/

KSS

Reklamer

Vindmøller – EVINA resurshefte

VifteVindmøller som prosjekt innenfor teknologi og design av Jon Arve Husby:

Teknologi og design (heretter kalt ToD) er et flerfaglig emne som kom inn i grunnopplæringen for 1.-10. klasse med LK2006. Tod er ett av seks hovedområder i naturfag, mens design er et av 4 hovedområder i kunst og håndverk. ToD er ikke et eget hovedområde i matematikk, men skal brukes som et redskapsfag. Emnet vil i stor grad være tema- eller prosjektorganisert for å ivareta flerfagligheten der naturfag, matematikk og kunst og håndverk samarbeider.

Dette heftet er dels et «oppskriftsheftet» og dels et idéhefte som kan brukes på flere trinn i grunnskolen. Mange av prosjektene og idéene til prosjekter som her er beskrevet er egnet til oppfølging  gjennom mange av grunnskolens årstrinn. EVINA ressurshefte