Dialogseminar Teknologi og design 29.10.10

I oktober ble det holdt et dialogseminar i Teknologi og design knyttet til kompetansemålet etter 10 trinn:  «gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike». Kompetansemålet om elektroniske kommunikasjonssystemer kom inn i læreplanen i forbindelse med Kunnskapsløftet 06. Eksempler på elektroniske kommunikasjonssystemer er: mobiltelefon, Internett, kredittkort/bankkort, radio, TV, lyskryss, osv. Det er et område i rask utvikling med liten kompetanse blant lærere om hvordan dette kompetansemålet kan implementeres i skolen.

Til seminaret var et bredt spekter av deltakere invitert til å legge fram sitt syn og delta i debatt om hvordan man kan jobbe i skolen for å nå dette kompetansemålet. Hensikten var å etablere et kompetansenettverk knyttet til dette fagområdet og å samle ideer til undervisningsopplegg og aktiviteter. Deltagere av seminaret var blant annet Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nasjonalt senter for matematikk, Naturfagsenteret, Telemuseet, NRK, Teknologirådet, Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst) og Høgskolen i Oslo, ved avdelingene EST og LUI.

binære tall

Seminaret førte til samtale og diskusjon om hva elektroniske kommunikasjonssystemer består av, hvor utfordringer og erfaringer innen faget og forslag til måter dette kompetansemålet kan løses på, ble lagt frem. På systemnivå kan man blant annet trekke inn eksempler på hvordan man gjør om et analogt signal til digitalt med det binære tallsystemet (totallsystemet). Jøran Rudi fra Notam forklarte at musikk kan anses som et kommunikasjonssystem, hvor noter kan leses i det binære tallsystemet. På denne måten kan man trekke inn faget musikk også. Det viser at det er mange muligheter for tverrfaglig samarbeid. Det vil opprettes en arbeidsgruppe som skal lage undervisningsopplegg til kompetansemålet, hvor det legges vekt på tverrfaglighet.

Linker:

Musikk: http://www.notam02.no/

Lag digital musikk selv: http://archive.notam02.no/DSP02/

Innføring i musikkens historie, fra mekanisk til digital: http://users.notam02.no/~joranru/MekMusikk/MekMusikk6.html

Matte: http://www.matematikksenteret.no/

Matematikk i T&D: http://www.naturfag.no/_ungdom/artikkel/vis.html?tid=521762

Telemuseet: http://www.telemuseum.no/joomla/

Naturfag: http://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=1188632

NRK skole: http://www.nrk.no/skole/

Design: http://www.smarttextiles.se/

[KSS]

Reklamer

Teknologi i Kunst- og håndverksfaget

Teknologiske løsninger inngår i en hver moderne designprosess. Design og teknologi er derfor nært knyttet sammen. For at ikke selve designet skal gå på bekostning av teknologien, eller omvendt, er det viktig at oppgavene som gis i dette fagområdet fokuserer mer på samspillet mellom design og teknologi.

Fagene naturfag og matematikk har alltid vært en naturlig del av faget Kunst og Håndverk. I arbeidet med et designutviklingsprosjekt må man ta stilling til objektets funksjon, en hensiktsmessig materialbruk både i forhold til et miljøperspektiv, men også ut i fra materialenes egenskaper til formbearbeiding, konstruksjonsbygging og sammenføynings-teknikker.

Det er flere kunstnere som arbeider nært med teknologi, mekanikk og lignende i sitt kunstneriske uttrykk.  I Norge har vi blant annet Kristoffer Myskja og Atle Selnes Nielsen som arbeider med overføring av bevegelse og lyd i sine installasjoner og skulpturelle objekter. Den nederlandske kunstneren Theo Jansen har presentert sine kinetiske skulpturer på konferansen TED. Han har jobbet i mange år for å skape skulpturer som beveger seg med og vann- og vindkraft. Dette prosjektet kaller han for a new form of life. Skulpturene er skjeletter som er i stand til å ”gå på vinden” og de er satt sammen av mange ledd som gjør bevegelsene elegante og fascinerende livaktige. Hans animerte arbeider kan sies å være en fusjon mellom kunst og ingeniørfaget, og i en TV- bilreklame sier Jansen: ”The walls between art and engineering exist only in our minds.”

"Strandbeest" Animaris Percipiere thunder av Theo Jansen. Foto av Loek ven der Klis 2005

Ett  av kompetansemålene i Teknologi og Design etter 7. årstrinn er at elevene skal planlegge, bygge og teste mekaniske leker.  I den forbindelse arrangerte avdeling for estetiske fag ved Høgskolen i Oslo kurset Mekaniske objekter den 23-25 sept. Vi valgte å bruke begrepet objekter i stedet for leker, dette for å åpne opp for en bredere forståelse av hvordan man kan anvende teknologi i kunst- og designfeltet.

Kurset inneholdt en innføring i enkle mekaniske prinsipper. Studentene fikk et innblikk i hva mekanikk er og hvordan teknologien blir anvendt i hverdagsobjekter og i kunst-og designfeltet.

Det ble gitt en innføring i de ulike stadiene i designprosessen; idémyldring, skissering/modellering, konkretisering og frem til ferdigstillelse av produkt. Det ble lagt vekt på at studentene skulle jobbe i verkstedet med praktiske oppgaver. De måtte utføre ulike praktiske oppgaver på mekaniske prinsipper  med fokus på overføring av bevegelse. (eks. i bilde 1bilde 2,  bilde 3bilde 4). Til slutt skulle de designe et tredimensjonalt objekt hvor bevegelsen måtte være en integrert del av  resultatet.  Studentene arbeidet i skjæringsfeltet design, kunst og teknologi. Kurset ble avsluttet med en presentasjon av objektene, didaktiske refleksjoner knyttet til prosessen og overføringsverdien til egen undervisning.

Studentarbeid fra kurset Mekaniske objekter

Linker til andre kunstnere som arbeider med overføring av bevegelse:

Rebecca Horn

Michael Pflueger

Paolo Uliana

 

Andre relevante linker:

www.automata.co.uk

Lag ulike figurer

Mette Strøm og Ann Kristin Aas

 

Siden 1984 har Konferansen TED formidlet ideer gjennom foredrag og videoer som legges ut på nettet. Disse er tilgjengelig på TED.COM. TED er viet til Ideas Worth Spreading, og dette er en konferanse hvor man bringer sammen folk fra tre verdener: Technology, Entertainment and Design. Her samles verdens fremste tenkere, foregangskvinner og menn, kunstnere, forskere og forretningsmenn. Bill Gates var der i år og slapp løs en myggsverm i sin malariapresentasjon. Tidligere har Al Gore hatt sin klimapresentasjon og Sir Robinson hadde sin presentasjon om at skolen dreper kreativitet.

Vindmøller – EVINA resurshefte

VifteVindmøller som prosjekt innenfor teknologi og design av Jon Arve Husby:

Teknologi og design (heretter kalt ToD) er et flerfaglig emne som kom inn i grunnopplæringen for 1.-10. klasse med LK2006. Tod er ett av seks hovedområder i naturfag, mens design er et av 4 hovedområder i kunst og håndverk. ToD er ikke et eget hovedområde i matematikk, men skal brukes som et redskapsfag. Emnet vil i stor grad være tema- eller prosjektorganisert for å ivareta flerfagligheten der naturfag, matematikk og kunst og håndverk samarbeider.

Dette heftet er dels et «oppskriftsheftet» og dels et idéhefte som kan brukes på flere trinn i grunnskolen. Mange av prosjektene og idéene til prosjekter som her er beskrevet er egnet til oppfølging  gjennom mange av grunnskolens årstrinn. EVINA ressurshefte