Hvilke teknologiske oppfinnelser er mest betydningsfulle?

Hvordan kan en finne svar på hvilke teknologiske oppfinnelser som er mest betydningsfulle? Dette diskuteres, men det er kanskje ikke mulig å bli helt enig, eller?

Noen trekker frem sykkelen, tog og andre oppfinnelser som har lagt grunnlaget for transport. De har ført til store omveltninger i samfunnet, med utbygging av byer og veier, men også økt kommunikasjon.

Dampmaskinen regnes som en av de viktigste forutsetningene for den industrielle revolusjon, men det gjør tidtagingsmuligheter og felles tidsetting også, som var en annen forutsetning for den industrielle revolusjon. Men en kan også si at få oppfinnelser har hatt så mye å si for samfunnet vårt som oppfinnelsen av papir.

I forskningsbladet Gemini som har blitt gitt ut av NTNU i Trondheim har Emil Røyrvik laget følgende liste, mens et i annet innlegg i Nettavisen gjør Magnus Blakeren analyse av hvilke 5 teknologiske oppfinnelser har hatt størst betydning de siste 10 årene. Her trekkes Li-lion batterier, Internett, GPS, mobil telefonen frem.

En liste Hva er den beste oppfinnelsen ? på start.no ser mer bakover i tid. Denne listen ble laget i 2010 og det er fortsatt mulig å stemme på hvilke oppfinnelser som er de viktigste. Nå leder hjulet, og deretter kommer PCen, og Internett på de neste  plassene. Men oppfinnelser som pencillin, lim, spiker, dampmaskiner og bilder også er nevnt over listen over viktige oppfinnelser.

I spørsmålet om hvilke norske oppfinnelser er den beste kan en se at det ble gjennomført en åpen diskusjon på NRK sine nettsider om vitenskap og teknologi. Resultatet her var at Birkeland vant «konkurransen» med sin oppfinnelse av kunstgjødsel. Andre kjente oppfinnelser som Rottefellen kom på 5 plass og bindersen på 2 plass.

(LKD)

Reklamer

Handlingskunnskap – teknologi og design ferdighet

I arbeid med teknologi og design er det flere sentrale spørsmål som melder seg. Et spørsmål er hvorfor en skal arbeide med dette flerfaglige emnet? Et annet spørsmået er hva er teknologi- og design kompetanse egentlig?

International technology and engineering educatiors assosiation (ITEA) beskriver teknologi- og designkompetanse med ”technological literacy”.

Technological literacy means the act of making or crafting, but more generally it refers to the diverse collection of processes and knowledge that people use to extend human abilities and to satisfy human needs and wants (ITEA, 2007).

”Technological literacy” er en form for handlingskunnskap som i følge ITEA forklares med det å kunne handle, lage og produsere noe. Videre står det at handlingskunnskapen skal brukes på det som er hensikten med all teknologisk virksomhet, nemlig det å utvide menneskenes muligheter til å tilfredsstille menneskelige behov og ønsker.Utgangspunktet for en teknologisk virksomhet vil ofte være;

  • et aktuelt og praktisk problem som skal løses. Det kan være praktisk utvikling av verktøy og utstyr, eller bygg og konstruksjoner.

Men teknologisk virksomhet kan også være:

  • et uttrykk for kreativitet og skapertrang eller å utforske hva som er teknisk mulig. I etterkant kan det også vise seg at dette kan dekke et eksisterende behov, eventuelt skape nye behov eller gi mulighet for å tjene penger.

Teknologiske nyvinninger kan med andre ord ha ulike utgangspunkt. Det kan være et spennede arbeid å undersøke hva som var utgangspunktet for ulike teknologiske oppfinnelser. Var det ren og skjær skapertrang eller var det et ledd i en lengre utviklingsprosess? (LKD)

Høsting av bjørkeblader til plantefarging

Høsting av bjørkeblader ved Holbergsgate i Oslo

Man kan farge ullgarn med plantefarger. Bjørkeblader gir gul farge, og hvis man plukker blader før St. Hans, gir de en ekstra gul farge. Bjørkeblader har medisinsk effekt og inneholder blant annet C-vitaminer, spesielt nå på forsommeren. De kan fint brukes i salat eller du kan koke te på de.

Vi arbeider nå med å lage læringsvideoer om plantefarging. Det vil bli mange små filmer som kan brukes i undervisning, hver for seg eller i en helhet.

[KSS]

 

 

 

 

 

 

 

 

20120620-235738.jpg

Marit Næss og TinaTvedt i arbeid med læringsvideoen

På jakt etter mekaniske prinsipper

Hjulvisp, vinopptrekker og pølseklype er eksempler på objekter som benytter seg av mekaniske prinsipper. På kjøkkenet kan du finne mange eksempler på umotoriserte maskiner fra hverdagslivet. Vi har funnet fram eksempler på noen. Kan du finne flere hjemme på ditt kjøkken? Se vår Flickr for flere bilder! KSS

Salt og pepperkvern

Salt og pepperkvern

Espressokanne

Espressokanne

Hvitløkspresse

Hvitløkspresse

Eggtimer

Eggtimer

20120620-235642.jpg

20120621-000643.jpg

20120621-000657.jpg

20120621-001620.jpg