Theo Jansens mekaniske kunstprosjekt

Se en film med noen av de mekaniske dyrene som Theo Jansen

Reklamer

Piksel

Et nettsted for kunstnere og andre som arbeider med elektronisk kunst. På nettstedet finner du blogg og annen informasjon om workshoper og annet de holder på med. Piksel holder fysisk til i Bergen.

Du finner Piksel her.