Verkstedsdager i Teknologi og design på Gjøvik

bilde av verktøyMellom 75 og 80 lærer møttes på Gjøvik i to dager for å jobbe mer med emnet teknologi og design. TEKin inviterte. Det var mange forskjelle kurstilbud disse to dagene.
For første gang hadde Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa, Matematikksenteret og Naturfagsenteret samarbeidet om et felles kurs. Propeller, vifter og uro. I løpet av to dager jobbet 11 lærere med å lage og teste ut egne vifter i papir og plast. De arbeidet med designprossen, laget 3 dimensjonale skisser i bl.a papir. De koblet sammen motor og vifte og lærte å lage fartsregulering på vifta si.

Bildene er fra kurset i propeller, vifter og uro.

Vifte i papir vifte til å ha på styret på en trimsykkel vifte til barnerommet eller den lekne voksne

trekantet vifte

Reklamer

Å innrede et teknologi og design rom

På Brannfjell skole i Oslo er det tidligere spesialrommet for metallsløyd gjort om til spesialrom for teknologi og design.

Fallskjerm

vinnerenPå Brannfjell ungdomsskole i Oslo har det nesten blitt tradisjon at elevene lager fallskjermer på 10. trinn i regi av kunst og håndverksfaget.
Oppgaven kan også med fordel gjennomføres som et tverrfaglig samarbeid med matematikk og naturfag. Fallskjermene skal klare å frakte et egg uskadet ned fra en gitt høyde. Brannfjell skole er tre etasjer høy – det har vært et viktig moment i gjennomføringen av oppgaven der.
Elevene har jobbet sammen i grupper på 2 – 4. Utstyret som hver gruppe får utdelt er to ark med silkepapir, et A4 tegneark, så mye hyssing og tape som de selv ønsker + et egg til hver ferdige fallskjerm.

Tidsbruk: 2 dobbeltimer. Inkluderer planlegging, utførelse/produksjon og testing med påfølgende premiering 🙂

Noen av elevene har skrevet egenvurdering etter et vellykket prosjekt. Les videre