Legobrikker – Teknologi og design/kunstprosjekt ved din skole?

Da Kunnskapsløftet kom i 2006 med krav om mer teknologi i skolen, eksploderte legobruken. Lego er noe mange elever kjenner til, og dette kan føre til at terskelen blir mindre for å ta i bruk de ulike delene Lego tilbyr. I dag bruker over halvparten av alle grunnskoler Lego i undervisningen. Elever jobber med byggesett som er laget for skolebruk, hvor de må forholde seg til detaljerte bruksanvisninger. Under ser du legobrikker brukt i noen prosjekter.

James Mays legohus: I sommeren 2009 ble det i England bygget et to-etasjes hus i full størrelse av legobrikker. Det var et BBC-prosjekt hvor 1000 frivillige deltok i byggingen, og 3.2 millioner brikker ble brukt. Alt i huset er lagd av legobrikker. Til og med et fungerende toalett og en dusj er lagd av lego.  Lego har endel strukturelle problemer ved å  kunne bære større vekt uten å kollapse. Det førte til et tverrfaglig samarbeid mellom høyt kvalifiserte mennesker, både bygnings- og leketøysingeniører og interiørarkitekter. Se litt av innslaget her: http://www.youtube.com/watch?v=FrLkHn_RlgY

Foto: Jim Capaldi, hentet fra http://www.flickr.com 16.08.11

Sean Kenney: Utstilling i Philadelphia Zoo med dyreskulpturer laget av 259,450 legobrikker. Kinney ville inspirere og lære barn om truede dyrearter gjennom et gjenkjennelig medium for dem; Lego. Kan brukes som et tverrfaglig prosjekt. Se bilder her: http://www.seankenney.com/portfolio/philadelphia_zoo/

Foto: Andrew Lipson

Andrew Lipson og Daniel Shiu: «Escher’s «Relativity» in LEGO». En kopi i Lego av den kjente grafikeren M.C. Eschers litografi «Relativity«. Se bilder av prosessen her: http://www.andrewlipson.com/escher/relativity.html

[KSS]

Reklamer

Dialogseminar Teknologi og design 29.10.10

I oktober ble det holdt et dialogseminar i Teknologi og design knyttet til kompetansemålet etter 10 trinn:  «gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike». Kompetansemålet om elektroniske kommunikasjonssystemer kom inn i læreplanen i forbindelse med Kunnskapsløftet 06. Eksempler på elektroniske kommunikasjonssystemer er: mobiltelefon, Internett, kredittkort/bankkort, radio, TV, lyskryss, osv. Det er et område i rask utvikling med liten kompetanse blant lærere om hvordan dette kompetansemålet kan implementeres i skolen.

Til seminaret var et bredt spekter av deltakere invitert til å legge fram sitt syn og delta i debatt om hvordan man kan jobbe i skolen for å nå dette kompetansemålet. Hensikten var å etablere et kompetansenettverk knyttet til dette fagområdet og å samle ideer til undervisningsopplegg og aktiviteter. Deltagere av seminaret var blant annet Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nasjonalt senter for matematikk, Naturfagsenteret, Telemuseet, NRK, Teknologirådet, Notam (Norsk senter for teknologi i musikk og kunst) og Høgskolen i Oslo, ved avdelingene EST og LUI.

binære tall

Seminaret førte til samtale og diskusjon om hva elektroniske kommunikasjonssystemer består av, hvor utfordringer og erfaringer innen faget og forslag til måter dette kompetansemålet kan løses på, ble lagt frem. På systemnivå kan man blant annet trekke inn eksempler på hvordan man gjør om et analogt signal til digitalt med det binære tallsystemet (totallsystemet). Jøran Rudi fra Notam forklarte at musikk kan anses som et kommunikasjonssystem, hvor noter kan leses i det binære tallsystemet. På denne måten kan man trekke inn faget musikk også. Det viser at det er mange muligheter for tverrfaglig samarbeid. Det vil opprettes en arbeidsgruppe som skal lage undervisningsopplegg til kompetansemålet, hvor det legges vekt på tverrfaglighet.

Linker:

Musikk: http://www.notam02.no/

Lag digital musikk selv: http://archive.notam02.no/DSP02/

Innføring i musikkens historie, fra mekanisk til digital: http://users.notam02.no/~joranru/MekMusikk/MekMusikk6.html

Matte: http://www.matematikksenteret.no/

Matematikk i T&D: http://www.naturfag.no/_ungdom/artikkel/vis.html?tid=521762

Telemuseet: http://www.telemuseum.no/joomla/

Naturfag: http://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=1188632

NRK skole: http://www.nrk.no/skole/

Design: http://www.smarttextiles.se/

[KSS]

Vindmøller – EVINA resurshefte

VifteVindmøller som prosjekt innenfor teknologi og design av Jon Arve Husby:

Teknologi og design (heretter kalt ToD) er et flerfaglig emne som kom inn i grunnopplæringen for 1.-10. klasse med LK2006. Tod er ett av seks hovedområder i naturfag, mens design er et av 4 hovedområder i kunst og håndverk. ToD er ikke et eget hovedområde i matematikk, men skal brukes som et redskapsfag. Emnet vil i stor grad være tema- eller prosjektorganisert for å ivareta flerfagligheten der naturfag, matematikk og kunst og håndverk samarbeider.

Dette heftet er dels et «oppskriftsheftet» og dels et idéhefte som kan brukes på flere trinn i grunnskolen. Mange av prosjektene og idéene til prosjekter som her er beskrevet er egnet til oppfølging  gjennom mange av grunnskolens årstrinn. EVINA ressurshefte

Verkstedsdager i Teknologi og design på Gjøvik

bilde av verktøyMellom 75 og 80 lærer møttes på Gjøvik i to dager for å jobbe mer med emnet teknologi og design. TEKin inviterte. Det var mange forskjelle kurstilbud disse to dagene.
For første gang hadde Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa, Matematikksenteret og Naturfagsenteret samarbeidet om et felles kurs. Propeller, vifter og uro. I løpet av to dager jobbet 11 lærere med å lage og teste ut egne vifter i papir og plast. De arbeidet med designprossen, laget 3 dimensjonale skisser i bl.a papir. De koblet sammen motor og vifte og lærte å lage fartsregulering på vifta si.

Bildene er fra kurset i propeller, vifter og uro.

Vifte i papir vifte til å ha på styret på en trimsykkel vifte til barnerommet eller den lekne voksne

trekantet vifte

Spennende prosjekt i England

Vi kom over et spennende prosjekt i England. Dette er en del av satsningen Creative Partnership i England.  Dette er en satsning som har foregått siden 2002  hvor represntanter og fagpersoner fra ulike kreative yrker brukes i skoler som faglige ressurser over tid. Samarbeidet forgår alltid over lengre perioder.

I dette prosjektet jobbet det med monumental matematikk. For mer informasjon se her.