Design på Naturfagkonferansen 20. – 21. oktober

Foto: epSos.de, funnet på Flickr

Den årlige Naturfagkonferansen ble denne gang arrangert på Universitetet i Oslo. Konferansen er en stor inspirasjonskonferanse med aktuelle plenumsforedrag og parallelle sesjoner beregnet på alle trinn fra barnetrinn til videregående skole. Jeg var så heldig at jeg fikk være med og holde foredrag i forbindelse med kompetansemålet i Teknologi og design etter 10. trinn: «gjør rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøft samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike» . Dette er et kompetansemål som gjerne har blitt litt oversett, mye på grunn av liten kompetanse på området og  man ikke skjønner helt hva det innebærer.

Liv Oddrun Voll fra Institutt for lærerutdanningen (LUI), naturfag, snakket om hva elektroniske kommunikasjonssystemer er, digitalisering, binære tall og nettverk, mens jeg, fra Institutt for estetiske fag, snakket for vårt fagfelt; om hvordan design kan komme inn i denne sammenhengen.

Innfallsvinkelen var å benytte oss av et kompetansemål til i Teknologi og design: «ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprossessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet». Med disse to kompetansemålene kom vi fram til et mulig undervisningsopplegg hvor elevene skal designe sin egen kommunikasjons»dings». Vi valgte «dings» for at man ikke skal låse seg til et allerede eksisterende produkt, for eksempel telefon.

Her er det naturlig for kunst og håndverk å komme inn under designprosesser, funksjonalitet og brukervennlighet. Elevene må på forhånd lære om designprosesser og prosessens flere stadier: idémyldring, skisser, arbeidstegninger, frem til ferdigstillelse av protptyp/modell/produkt. Hva har vekt, størrelse, knapper osv å si for funksjonaliteten og brukervennligheten? I en designprosess jobber man gjerne i en spiral, hvor man henter ny kunnskap for hver gang man kommer videre, og til slutt vil man komme fram til et enda bedre utgangspunkt enn man hadde i begynnelsen.

I kunst og håndverk er det flere kompetansemål som berøres i denne oppgaven. Under kompetansemålene er det viktig å konkretisere hva det er elevene skal sitte igjen med og hvorfor, ved å lage lokale læringsmål. I tillegg er det viktig å ha gode vurderingskriterier, med konkret presisering av både lav, middel og høy måloppnåelse. Vurderingkriteriene skal elevene kjenne til før man setter igang med prosjektet.

Vi vil i uke 45 prøve ut noe av dette opplegget på Alværn ungdomsskole på Nesodden. Nytt innlegg om dette med mer konkret beskrivelse av prosjektet kommer snart!

[KSS]

Reklamer